มีไหม สินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้

แม้เราจะเคยอ่านเจอบทความที่มีธนาคารนู้น สถาบันนี้ ให้สินเชื่อได้ง่ายดาย ภายใน  1 วันบ้าง  3 วันบ้าง โดยไม่เช็คภาระหนี้สินนั้น มีอยู่หลากหลายโครงการ หลากหลายแห่ง แล้วก็ตาม หากแต่ในความเป็นจริง หรือหากคุณจะมองและคิดกันไปตามหลักแห่งความเป็นจริงที่ว่า สถาบันการเงินต่างๆ ที่ไหนเลยจะนำตัวเองมาให้อยู่ในความเสี่ยงของภาระหนี้สินที่อาจจะไม่ได้รับชำระ ซึ่งก็คง ไม่มีหรอก อีกอย่างหนึ่ง มันก็เป็นกฏระเบียบที่บัญญัติไว้ของแต่ละธนาคารและสถาบันการเงินเองด้วยซ้ำ ที่จะต้องทำการตรวจสอบหนี้สิน และตรวจสอบเครดิตบูโรกันก่อนที่จะทำการอนุมัติปล่อยสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อก้อนใหญ่ หรือก้อนเล็ก ก็ต้องทำการตรวจสอบ หรือเช็คภาระหนี้สินกันทั้งนั้น

เดือน  50,000 บาท มีหนี้สินที่ต้องชำระอยู่แล้ว เดือนละ 20,000 บาท การที่เรามาขอสินเชื่อส่วนบุคคลอีกก้อนนี้ เมื่อคำนวนแล้ว เราจะต้องจ่ายคืนหรือชำระหนี้ เพิ่มอีกเดือนละ 20,000 บาท เป็น 40,000 บาทนั้น เราจะมีความสามารถในการชำระหนี้ก้อนนี้ไหม หากสถาบันการเงินมองแล้วว่า มีความเสี่ยงที่จะชำระหนี้ ก็จะหาวิธีการลดจำนวนเงินปล่อยสินเชื่อ ลง จากที่จะปล่อย 100% อาจจะปล่อยให้เพียง 50% 75% หรือ 90% ก็แล้วแต่การคำนวนของแต่ละสถาบัน นั่นเอง

ฉะนั้น ก็จะสรุปได้ว่า ไม่มีสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ หรอก จะมีก็แต่ สินเชื่อส่วนบุคคลที่เช็คภาระหนี้ แล้วจะอนุมัติให้ได้มากเท่าไร นั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *